Dugogodišnje iskustvo sa raznim markama airsoft replika

-Servisiranje

-Upgrade

-Farbanje