U susret prvog takmičenja za 2021. godinu u okviru Airsoft lige Srbije objavljujemo zvanični pravilnik a obrazac za prijavu tima za takmičenje možete preuzeti ovde. Za sva dodatna pitanja možete pisati na zvaničnoj Facebook stranici.


1. OPŠTA PRAVILA

2. OSNOVNA PRAVILA
2.1 Učesnici u takmičenju ALS
2.2 Airsoft replike
2.3 Energija i brzina ispaljivanja

3. PRAVILA LIČNE BEZBEDNOSTI
3.1 Zaštita za oči
3.1.1 Tipovi zaštite za oči
3.1.2 Testiranje zaštite za oči
3.2 Zaštita za lice
3.3 Obeležavanje pogođenih igrača
3.4 Obeležavanje sudija
3.5 Obeležavanje timova
3.6 Pirotehnika
3.7 Nezgode

4. BEZBEDNO RUKOVANJE REPLIKAMA
4.1 Transport replika
4.2 Na takmičenju u ALS
4.3 Stavljanje okvira
4.4 Bezbedno pucanje
4.5 Rukovanje replikom
4.6 Vađenje okvira
4.7 Replike i Alkohol
4.8 Gađanje životinja

5. MERENJE ENERGIJE I BRZINE PROJEKTILA
5.1 Energija i brzina
5.2 Postupak hroniranja replika

6. AIRSOFT REPLIKE POSEBNA OBJAŠNJENJA
6.1 Bacači granata i podcevni bacači granata
6.2 Granate

7. ALS PRAVILNIK
7.1 Tip paljbe na takmičenju
7.2 Pogoci
7.2.1 Pogoci airsoft granata
7.3 Signaliziranje pogotka
7.4 Ulazak u igru i izlazak iz igre
7.5 Radio komunikacija
7.6 Poziv na predaju
7.7 Tiha eliminacija (SILENT KILL)
7.8 Zabrana gađanja na slepo (BLIND SHOT)
7.9 „Bang Bang“ pravilo
7.10 Opasna igra
7.11 Zabrana fizičkog kontakta
7.11.1 Nesportsko ponašanje

8. Airsoft liga Srbije 
8.1 Takmičarska sezona
8.2 Nagrade
8.3 Teren za takmičenje u ALS
8.3.1 Dimenzije terena za ALS
8.4 Timovi
8.5 Kapiten tima
8.6 Kalendar takmičenja
8.7 Game mod
8.7.1 Opis game mod-a za tekuću sezonu
8.8 Meč
8.8.1 Runda
8.8.2 Respawn zone
8.9 Bodovni sistem
8.9.1 Bodovi
8.9.2 Međusobni skor
8.9.3 Timski tiketi
8.10 Oprema
8.10.1 Štit
8.11 Dopunska pravila i preporuke
8.11.1 Učestvovanje na takmičenju u Airsoft ligi Srbije
8.11.2 Nošenje oznaka
8.11.3 Verbalni sukobi
8.11.4 Kultura igranja – fair play

9. ORGANIZACIJA TAKMIČENJA
9.1 Kalendar susreta
9.2 Bezbednost
9.3 Odgovornost
9.4 Hroniranje
9.5 Dužnosti na terenu

10. KRŠENJE PRAVILA I KAZNE
10.1 Lične kazne
10.2 Timske kazne

11. KOMISIJA AIRSOFT LIGE SRBIJE

1. Opšta pravila

Pravilnik takmičenja u Airsoft Ligi Srbije (dalje Pravilnik u ALS) definiše pravila ponašanja na takmičenju na Prvenstvu Srbije u Airsoftu u formi Airsoft Lige Srbije na teritoriji Republike Srbije.
Pravilnik u ALS je pravilnik takmičenja I može se menjati po završetku jedne sezone takmičenja a pre početka sledeće sezone takmičenja.
Ovaj pravilnik ne opisuje osnove Airsofta već reguliše pravila takmičenja u Airsoft Ligi Srbije.

2. OSNOVNA PRAVILA

2.1 Učesnici u takmičenju ALS
U Airsoft Ligi Srbije (ALS) mogu da učestvuju punoletne osobe.
Igrači u ALS igraju u sklopu prijavljenih timova i na sopstvenu odgovornost.
Igrači snose punu materijalnu i krivičnu odgovornost za svoje postupke na terenu i van njega a vezano za poštovanje bezbednosti igre, pravila igre, poštovanje svih učesnika u ALS tj. drugih igrača kao i osoba koje nisu učesnici u igri (gledaoci, sudije).
2.2 Airsoft replike
Na takmićenju u ALS se koriste samo airsoft replike koje ispaljuju 6mm plastične (ili Bio-razgradive) kuglice, proizvedene u serijskoj proizvodnji.
Zabranjena je upotreba metalnih kuglica.
Dozvoljeno je modifikovanje replika samo ako se ne menja njihova polazna namena i uloga.
Dozvoljena je nadogradnja replika spoljnim dodacima (baterijske lampe, rukohvati, kućišta baterija, dodatne nišanske sprave i sl).
Bilo kakvo drugo oružje je zabranjeno (vazdušne puške, startni pištolji, vatreno oružje i svako drugo oružje koje ne spada u Airsoft replike) na takmičenju u ALS.
2.3 Energija I brzina ispaljivanja
Na takmičenju u ALS airsoft replika igrača nesme da pređe 1.48 Jule energiju ispanjene 6mm plastične kuglice, ili 400 FPS brzine ispaljene 6mm plastične kuglice težine 0.2 gr

3. PRAVILA LIČNE BEZBEDNOSTI

3.1 Zaštita za oči
Obavezno je nošenje zaštitnih naočara, a pored zastitnih naočara preporuka je nošenje I zaštitne žice (maske) za lice.
Skidanje zaštitnih naočara za vreme takmičenja je NAJSTROŽIJE ZABRANJENO!
Pucanje u lica bez zaštite za oči je NAJSTROŽIJE ZABRANJENO!
U slučaju da se na terenu nađe lice bez adekvatne zaštite za oči, igra se momentalno zaustavlja!
3.1.1. Tipovi zaštite za oči
Dozvoljena je samo zaštitna oprema koja zadovoljava ANSI Z87.1 ili EN 166-F standarde, jače polikarbonatne zaštitne naočare ili paintball-airsoft maske. Naočare sa čeličnom mrežicom se mogu koristiti ako niti mreže prelaze debljinu od 0,6mm i ako je pletenje mreže manje od 4x4mm. Mrežaste naočare pre upotrebe podrobnije testirati. Upotreba neadekvatnih ili na bilo koji način oštećenih naočara je zabranjena.
3.1.2. Testiranje zaštite za oči
Ukoliko na naočarima (ili na pratećoj dokumentaciji) nema jasno definisanih nivoa zaštite, obavezno ih je podrobno testirati pre upotrebe. Organizator ima pravo da u svakom trenutku zatraži testiranje ukoliko posumnja u kvalitet i namenu pojedinih zaštitnih naočara. Testiranje se vrši replikom snage najmanje 400fps sa kuglicama težine 0,2g tj sa energijom od 1,48J. Testiranje se vrši sa najmanje tri pogotka sa udaljenosti od 1m, pri čemu su naočare fiksirane. Naočare bi bez ikakvih značajnijih fizičkih oštećenja (pucanje ili razbijanje) trebale da izdrže ovaj test. Tokom testiranja svi prisutni su dužni da nose adekvatnu zaštitu za oči.
3.2 Zaštita za lice
Obavezno je nošenje zaštite za lice. Zaštita za lice treba da pruži potpunu zaštitu lica, ili najmanje zaštitu zuba učesnika.
3.3 Obeležavanje pogođenih igrača
Marama narandžaste ili crvene boje (min 40x40cm) za istupanje iz igre (kill-rag). Preporuka je da svaki igrač u ALS-u ima kill-rag.
3.4 Obeležavanje sudija
Igrači iz tima koji ne učestvuje u igri (meču) ili neka druga lica koja su osposobljena za suđenje u ALS su sudije. Sudije su obavezne da nose zaštitnu opremu, obeležene su fluorescentnim prslukom žute boje i trakama u boji u predelu potkolenice. Gađanje osoba koje su jasno obeležene i nisu učesnici igre je NAJSTROŽE ZABRANJENO! U slučajevima da neko nezaštićeno lice stupi na teren, obavezno zaustaviti igru jasnim i glasnim govorom “ZAUSTAVI IGRU”.
Sudije na terenu sprovode Pravilnik takmičenja u ALS.
Od sudija se očekuje da sude pošteno i ne pristrasno.
3.5 Obeležavanje timova
ALS za takmičenje ne propisuje tip uniforme u kojim će timovi nastupati svaki tim ima potpunu slobodu u izboru. Ako dva tima koriste istu uniformu moruju se obeležiti trakama u boji na obe ruke. Obeležavanje je moguće u svim bojama osim crvene.
3.6 Pirotehnika
Upotreba pirotehničkih sredstava je zabranjena osim dimnih uložaka koji su dozvoljeni.
3.7 Nezgode
Ukoliko u toku takmičenja dođe do nezgode za koju je potreban medicinski tretman, igru odmah zaustaviti jasnim i glasnim govorom “POVREDA ZAUSTAVI IGRU” i obavestiti domaći tim – domaćina terena.
Sudije u ovoj situaciji zaustavljaju vreme runde, u zavisnosti od težine povrede odlučuje se da li se igra nastavlja istog dana ili će se celo kolo odložiti gde se taj meč igra iz početka.

4. BEZBEDNO RUKOVANJE REPLIKAMA

Gađanje u igrače koji su van igre a vidno su i propisno obeleženi kao i u vidno obeležene posmatrače, je takođe NAJSTROŽIJE ZABRANJENO.
Truditi se da se prema replikama ophodi kao da su pravo oružje, a u skladu sa time se uvek i ponašati.
4.1 Transport replika
Airsoft replike se transportuju ispražnjene i zakočene, odvojene od municije koja se koristi za iste, i tako da neovlašćena lica ne mogu da dođu do njih. Predlaže se i odstranjivanje baterije prilikom transporta i odlaganja.
Predlaže se ispuštanje pogonskog gasa pre transporta kod replika koje rade na gas. Replike obavezno transportovati u adekvatnoj torbi ili kutiji.
4.2 Na takmičenju u ALS
Pre početka takmičenja i uvek van takmičenja obavezno je korišćenje zaštite koja je ugrađena u replike. Replika treba biti zakočena uvek kad se ne gađa meta.
4.3 Stavljanje okvira
Samo po početku igre i na zahtev organizatora dozvoljeno je stavljanje okvira u repliku.
4.4 Bezbedno pucanje
Gađanje van igre je dozvoljeno isključivo na mestu koje je propisano od strane organizatora takmičenja, u bezbednom pravcu.
4.5 Rukovanje replikom
Replikom rukovati uvek kao da je napunjena. Cev replike uvek uperiti u bezbednom pravcu, nikako ne mahati replikom prema ostalim učesnicima. Pre pucanja, proveriti pozadinu gađanog objekta.
Prst spuštati na obarač samo za vreme runde, u svim ostalim slučajevima prst držati dalje od obarača.
4.6 Vađenje okvira
Po završetku igre, bez posebnog naglašavanja izvaditi okvir, u bezbednom smeru opaliti nekoliko puta i zakočiti repliku.
4.7 Replike i Alkohol
Zabranjeno je konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci pre i za vreme ALS takmičenja.
4.8 Gađanje životinja
Airsoft replikama je NAJSTROŽE ZABRANJENO gađati bilo kakve životinje!

5. MERENJE ENERGIJE I BRZINE PROJEKTILA

5.1. Energija i brzina
Snagu Airsoft replike određuje energija kuglice izmerena na kraju cevi, koja predstavlja odnos mase i brzine kuglice. Replika ne sme da prelazi granicu dozvoljene snage koju je propisao Pavilnik ALS . Deklarisane vrednosti snage replika u FPS-ima navedene u ovom pravilniku se odnose na merenje sa kuglicama mase 0,2g. Merenje snage replika tj brzine kuglica se vrši uređajem koji se naziva hronometar a samo merenje se naziva „hroniranje“. Ovo merenje se vrši sa kuglicama od 0,2g. za merenje u FPS ili kuglicama koje koristi igrač ali da snaga koju ispaljuje njegova replika ne prelazi 1.48 Joule.
PAŽNJA: Merenje snage replike težim kuglicama daje samo manju brzinu kuglice, ali se snaga replike u džulima (Joule) ne menja.
Dozvoljeno je odstupanje od +5fps zbog moguće merne greške samog uređaja i varijacija u težini kuglica.
Gasne replike (HFC-134a, green gas, Ugljen dioksid, itd.) se mere na licu mesta, sa gasnim kontejnerima na temperaturi okoline. Nikada ne koristiti gasove koje proizvođač ne preporučuje kao gas za replike, odnosno gasove za koje nismo sigurni u njihov učinak. Korišćenje nepropisnih gasova NIJE DOZVOLJENO!
5.2 Postupak hroniranja replika
Domaći tim je dužan da organizuje hroniranje svih replika koje igrači planiraju da koriste tokom takmičenja, uključujući i sve rezervne replike. Organizator je takođe dužan da obezbedi dovoljnu količinu kuglica mase 0.20g za potrebe hroniranja.
Replike se hroniraju onako kako će se koristiti, dakle sa prethodno podešenom pravolinijskom putanjom za težinu kuglica koje koristi. Igrač je dužan da ispali barem tri kuglice pojedinačnom paljbom kroz hronometar kako bi brzina bila valjano utvrđena. U slučaju velikih oscilacija između merenja, organizator ima pravo da zahteva dodatno pucanje i da lično proveri podešenost pravolinijske putanje kuglice. Kuglice ne trebaju ići naglo na gore ili na dole, već moraju imati pravolinisku putanju.
U slučaju da replika ne ispunjava uslove koje predviđa ovaj pravilnik, organizator je dužan da zabrani korišćenje takve replike na takmičenju.
Svi učesnici moraju biti upoznati sa mogućnostima njihovih replika, pri čemu odbijanje merenja hronometrom povlači zabranu korišćenja replike na takmičenju.

6. AIRSOFT REPLIKE – POSEBNA OBJAŠNJENJA

6.1 Bacači granata i podcevni bacači granata
Bacači granata imaju mogućnost ispaljivanja velikog broja kuglica istovremeno u gasnoj su izvedbi. Igračima je dozvoljeno da nose jedan bacač, posebno ili namontiran na repliku. Dozvoljeno je korišćenje samo onih replika koje koriste kuglice prečnika 6mm. Mogu se koristiti i u bliskoj borbi.
6.2 Granate
Dozvoljene su dimne bombe, airsoft granate (koje izbacuju kuglice pomoću opruge ili gasa i zvučne granate) sa sertifikatom od proizvođača, ali nikako suzavci ili slično.
Ograničenja:
U ALS rundi od 15 minuta svaki tim može upotrebiti:
2 dimne bombe
2 airsoft granate
(U zavisnosti od okoline terena, domaćin može da zahteva restrikciju istih).
Zabranjeno je korišćenje raznih gasnih i pirotehničkih naprava za rasipanje kuglica u kućnoj izradi.

7. ALS PRAVILNIK

7.1 Tip paljbe na takmičenju
Na takmičenju u ALS se puca iz replika samo pojedinačnom paljbom.
7.2 Pogoci
Bilo koji pogodak u telo, bilo koji deo opreme ili repliku smatra se pogotkom. Pogodak od strane saigrača (friendly fire), kao i pogodak kroz zaklon ili rastinje takodje se smatra pogotkom. Pogodak od odbijenih kuglica (rikošet) se NE smatra za pogodak. “Razmena paljbe” u situaciji gde dva igrača pogode jedan drugog u vremenskom intervalu do 1 sekudne moraju obojica napustiti igru. Pogodak u odložene delove opreme se ne smatra za pogodak npr. naslonjena replika na drvo, ili odloženi ranac…
7.2.1 Pogoci airsoft granata
Kada se bačena granata aktivira pogađa igrače koji su udaljeni od granate pet i manje metara. Ako se igrač kome je bačena granata nalazi iza čvrstog zaklona u trenutku kada se granata aktivira ostaje u igri. Čvrstim zaklonom se smatraju svi zakloni na terenu osim rastinja.
7.3 Signaliziranje pogotka
Pogođeni igrač istog trenutka prestaje sa igrom, uz verbalnu signalizaciju glasnim uzvikom „Pogođen ili HIT“ DIŽE RUKU, a repliku stavlja u nepreteći položaj i odmah potom signalizira stavljanjem fluorescentnog narandžastog ili crvenog prsluka – marame na glavu. Mora postojati i vizuelna i glasovna potvrda, samo jedna vrsta signala se ne smatra za signaliziranje i dozvoljeno je dalje dejstvo po igraču! Kod tihe eliminacije, NIJE dozvoljeno glasovno signaliziranje pogotka, eliminisani igrač u ovoj situaciji stavlja fluorescentni narandžasti ili crveni prsluk – maramu na glavu i sa podignutom rukom u tišini napušta mesto eliminacije.
Ukoliko igrač iz nekog razloga ne prijavi pogodak, a sudija registruje pogodak, sudija jasno i glasno mora da pokaže na igrača i izgovori “IGRAČ JE POGOĐEN, IZAĐI !” ukoliko igrač ne reaguje na sudijino upozorenje sudija ponovo uzvikuje “IGRAČ JE POGOĐEN, IZAĐI !”, ako se posle drugog upozorenja pogođeni igrač oglušuje o upozorenje sudije, sudija isključuje igrača na 2 minuta iz igre jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG NE PRIZNAVANJA POGODKA , IZAĐI !”
Nakon signaliziranja pogotka ZABRANJENO je odavanje bilo kakvih informacija daljim učesnicima u igri, niti pokazivanje položaja protivničkih igrača gestikuliranjem!
Ako pogođeni igrač odaje bilo kakve informacije svojim saigračima pričom, gestikuliranjem ili koristi radio vezu sudija ga isključuje iz igre, jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG ODAVANJA INFORMACIJA POSLE POGOTKA, IZAĐI!”
SVADJA I RASPRAVE BILO KAKVE VRSTE SU NAJSTROŽIJE ZABRANJENE!!
Zabranjeno je bilo kakvo dobacivanje o priznavanju ili nepriznavanju pogotka!
Igrač koji prekrši ovo pravilo dobija kaznu isključenja od 2 minuta iz igre. Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG RASPRAVE, IZAĐI!”
7.4 Ulazak u igru i izlazak iz igre
Nakon pogotka igrač spušta repliku u neborbeni položaj, diže je iznad glave ili obesi o remen, zatim stavlja na glavu maramu, ili fluorescentni prsluk. Igrač zatim najkraćim putem napušta teren. Preporuka je da se prsluk ili marama nose sve vreme do izlaska sa terena. U bliskim borbama ili u zatvorenom prostoru obavezno je sve vreme signalizirati pogodak, na glas i sa jasno podignutim rukama, ukoliko gestovi igrača u potpunosti ne ukazuju na to da je pogođen, dozvoljeno je dalje dejstvo po igraču!
Zabranjeno je dejstvo po igračima koji jasno signaliziraju da su pogođeni, kao i njihovo korišćenje kao zaklon!
Igrač koji koristi pogođenog igrača kao zaklon dobija kaznu isključenja od 2 minuta iz igre. Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG KORIŠĆENJA ŽIVOG ZAKLONA, IZAĐI !”
U zatvorenim prostorijama potrebno je glasno najaviti izlazak uzvikom „IZLAZIM !”.
U slučaju potrebe moguće je i kraće zadržavanje na određenom mestu ukoliko igrač proceni da ce time ponajmanje uticati na igru. Ukoliko se pogođeni igrač namerno ili svesno ne udaljava iz igre već štiti kao zaklon drugog igrača u igri, dobija kaznu isključenja od 2 minuta iz igre. Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG ŽIVOG ZAKLONA, IZAĐI!”
7.5 Radio komunikacija
Radio komunikacija: Dozvoljena je upotreba isključivo PMR radio prijemnika-odašiljača. Poželjno je isključiti VOX funkciju (osetljiva na glas), kao i razne melodične tonove koji ometaju komunikaciju. Što manje i što sažetije koristiti frekvenciju dodeljenu timu.
Sudije radi boljeg suđenja I evidentiranja kažnjenih igrača koriste radio komunikaciju.
7.6 Poziv na predaju
Na takmičenju nevaži pavilo poziva na predaju.
7.7 Tiha eliminacija (SILENT KILL)
Izvodi se kada jedan učesnik neopaženo priđe protivniku i potapše tri puta ISKLJUČIVO sa strane ili sa leđa u bilo koji deo opreme i izgovori „Silent Kill“. Kod tihe eliminacije, NIJE dozvoljeno glasovno signaliziranje pogotka, eliminisani igrač u ovoj situaciji stavlja fluorescentni narandžasti ili crveni prsluk – maramu na glavu i sa podignutom rukom u tišini napušta mesto eliminacije.
Igrač ukoliko je izbačen sa “Silent Kill” a glasovno upozori druge igrače iz tima dobija kaznu isključenja od 2 minuta iz igre. Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG NEPOŠTOVANJA SILENT KILL PRAVILA, IZAĐI!”
7.8 Zabrana gađanja na slepo (BLIND SHOT)
Gađanje replikom bez kontrole i vizuelnog kontakta sa metom naziva se gađanje naslepo (BLIND SHOT) i ono je ZABRANJENO. Igrač mora imati liniju gledanja sa svojom metom, mora videti u šta puca i mora kontrolisati pucanje. Ovo se posebno odnosi na gađanje replikom iza ćoška ili iznad / ispod zaklona.
Igrač koji prekrši ovo pravilo dobija kaznu isključenja od 2 minuta iz igre. Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG BLIND SHOT-A, IZAĐI!”
7.9 „Bang Bang“ pravilo
Na ALS takmičenju ne važi “BANG BANG” pavilo.
7.10 Opasna igra
Rafalno pucanje je zabranjeno, na takmičenju ALS koristi se pojedinačna paljba.
Igrač koji prekrši ovo pravilo dobija kaznu isključenja od 2 minuta iz igre. Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG RAFALNE PALJBE, IZAĐI !”
7.11 Zabrana fizičkog kontakta
Svaki fizički kontakt sa drugim igračima ukoliko nije silent kill je strogo zabranjen.
Igrač koji to prekrši ovo pravilo dobija kaznu isključenja od 2 minuta iz igre.
Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG FIZIČKOG KONTAKTA , IZAĐI !”
7.11.1 Nesportsko ponašanje
Nesportsko ponašanje je kršenje pravila igre tj. nekorektna igra, nepristojno ili nedolično ponašanje tokom igre. U ovo ponašanje spada negodovanje sudijskih odluka kao i nepoštovanje i vređanje sudija ili igrača kao fizičko obračunavanje sa protivničkim igračima. Za nesportsko ponašanje se izriču sankcije za vreme igre ili posle tj. naknadno.
Za nepoštovanje sudijskih odluka u ovom pravilniku jasno je definisano kako se sprovode kaznene mere. Ako neki igrač pokuša fizički da se obračuna sa bilo kojim učesnikom u ALS igra se zaustavlja, igraču se izriče zabrana da se takmiči u ALS-u naredne dve godine od tog dana, a tim za koji je nastupao gubi taj meč maksimalnim rezultatom, bez obzira koji je bio trenutni rezultat.

8. ALS (TIMOVI, TERENI, KALENDAR, GAME MOD, RUNDE, BODOVNI SISTEM, OPREMA)

8.1 Takmičarska sezona
Takmičarska sezona u ALS traje osam meseci, počinje u aprilu i traje do novembra tekuće godine.
Igra se u dve etape, grupni deo gde se sakupljaju bodovi, i play-off nokaut faza.
8.2 Nagrade
Na kraju takmičarske sezone a na osnovu ostvarenih rezultata sabiranjem bodova tokom takmičenja u grupnoj fazi i kasnije kroz play-off, proglašava se pobednik Takmičenja u ALS (Prvak Airsoft Lige Srbije).
Prvo plasirani tim dobija pehar i zlatne medalje za svakog igrača u timu, drugo plasirani tim dobija srebrne medalje za svakog igrača u timu, treće plasiran tim dobija bronzane medalje za svakog igrača u timu.
Timovi dobijaju i novčanu nagradu za prva tri mesta. (ovaj deo će biti naknadno dopunjen posle prijava)
8.3 Teren za takmičenje u ALS
Svaki tim koji želi da učestvuje u ALS mora imati teren, može se prijaviti za takmičenje Komisiji ALS. Komisija tada donosi odluku da li taj teren ispunjava uslove da se na njemu održava takmičenje u ALS.
Svaki teren na kome se odvija takmičenje za ALS je definisan granicama terena.
Igrači i timovi koji igraju meč nesmeju izaći van granica terena.
Ukoliko igrač izađe van terena sudija mu izriče kaznu isključenja od 2 minuta iz igre.
Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG IZLASKA VAN TERENA , IZAĐI !”
U ALS zabranjeno je pomeranje-premeštanje zaklona koji su postavljeni na terenu isto tako otvaranje i zatvaranje vrata i prozora. Npr. pomeranje naslaganih guma kako bih se napravio prostor za pucanje.
Teren može da sadrži objekte sa više nivoa.
8.3.1 Dimenzije terena za ALS
Veličina terena za ALS navedena je u formi minimalnih i maksimalnih dimenzija, dužina terena od 100-150m i širina terena od 30-70m. Granice terena moraju biti dovedene u propisane dimenzije kako za dužinu tako i za širinu.
8.4 Timovi
Godišnja kotizacija za ALS je 24.000,00 dinara, koju tim uplaćuje prilikom prijave za takmičenje. Novac od prijava ide u nagradni fond.
Tim u prijavi treba da popuni ALS formular koji je ujedno i izjava odgovornosti za učestvovanje u ALS, formular sadrži ime tima, spisak igrača, brojeve ličnih karti i potpise svih članova.
Pre početka takmičarske sezone u periodu predviđenom za to, svi timovi treba da dostave popunjen ALS formular.
U toku takmičarske sezone tim ne može menjati ime pod kojim nastupa.
Tim ne može u toku takmičarske sezone menjati niti dovoditi druge igrače u tim za takmičenje.
8.5 Kapiten tima
Svaki tim koji učestvuje na takmičenjima u ALS ima svog kapitena ili vođu tima.
Kapiten učestuje u dogovorima sa sudijama oko početka takmičenja, biranja strane.
Kapiten tima ulaže prigovor ako smatra da je neko pravilo iz Pravilnika o takmičenju u ALS prekršeno na štetu njegovog tima u pisanom obliku na terenu na sam dan takmičenja.
8.6 Kalendar takmičenja
Kalendar takmičenja se izrađuje pre početka sezone, i obuhvata raspored za celu takmičarsku sezonu. Raspored odigravanja mečeva podložan je pomeranju zbog drugih aktivnosti u airsoft zajednici.
ALS kolo igra se jednom mesecno.
Takmičenje u ALS odigrava se u dve etape, grupni deo gde se sakupljaju bodovi i play-off (nokaut faza). Za grupnu fazu žrebom se formira više grupa po četiri tima, gde se te grupe takmiče nezavisno jedna od drugih. Šema rasporeda je osmišljena tako da u jednom kolu jedan od četiri tima bude domaćin, a ostala tri tima su gosti. Kada dva tima igraju meč, druga dva tima sude i tako dok na tom terenu ne odigraju svi timovi međusobno ukupno 6 mečeva tog takmičarskog dana. Sledećeg meseca kompletnu grupu će ugostiti drugi domaćin, i tako dok grupa ne prođe kroz sva četiri terena.
Kada je grupni deo odigran, prvoplasirane i drugoplasirane ekipe idu u play-off. (U jednoj od varijanti mogu ići u nokaut fazu i dva najbolje trećeplasirana tima, to zavisi od broja prijavljenih timova.
Za nokaut fazu ALS komisija bira teren na kom će se odigrati mečevi.
Još detalja oko šeme rasporeda i šeme nokaut faze dopunićemo posle prijava.
8.7 Game mod
Game mod za tekuću sezonu određuje komisija ALS pre početka sezone.
Izabrani game mod igra se na svim terenima za tekuću sezonu.
Promena game mod-a moguća je samo po završetku sezone, a pre početka nove.
8.7.1 Opis game mod-a za tekuću sezonu
Game mod za sezonu 2021 je CP (Capture The Props).
Na terenu se nalaze dve jasno obeležene pozicije, dalje u tekstu “Props Zone”, u kojima je postavljen po jedan rekvizit (zastavica, torba, kanister).
Da bi tim dobio rundu i došao do 3 BODA mora ispuniti cilj, mora imati oba rekvizita u svojoj props zoni. Svaka druga situacija donosi nerešen rezultat i svakom timu po 1 BOD.
Ako tim odradi ovaj zadatak u toku runde igra se ne prekida dok ne istekne predviđenih 15 minuta.
Ukoliko se desi da igrač pogodi props dok je kod igrača iz protivničke ekipe, ne računa se kao pogodak. Osim ako se igrač sa namerom zaštitio od pogotka.
Jedan igrač može nositi jedan rekvizit i mora da koristi samo sekundarno oružje. Ukoliko igrač ne poseduje sekundarno oružje i dalje ne sme da koristi primarno.
Kada je igrač koji nosi rekvizit pogođen, mora ostaviti rekvizit na mestu pogotka. Ako opet iz nekog ne namernog razloga to nije uradio sudije su dužne da rekvizit postave na mesto pogotka.
NIJE dozvoljeno predavanje rekvizita iz ruke u ruku (štafeta), NITI je dozvoljeno ubacivanje rekvizita kroz otvore (vrata, prozori itd.)
Rekvizit se u props zonu mora spustiti dok je igrač u props zoni (bio u trku, hodu ili stajao).
Pravilno postavljeni rekvizit, može većim delom da viri iz zone ali i dalje mora seći vidno obeleženu liniju props zone ili u potpunosti da bude u njoj.
Ako se krši neko od pravila game moda sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG KRŠENJA GAME MODA, IZAĐI !”
8.8 Meč
U toku jednog takmičarskog dana tim igra 3 meča.
Meč igraju dva tima u dve runde.
Tim je u obavezi da pred svaki meč preda spisak sa imenima osam igrača koji igraju na tom meču.
Timovi na meču igraju sa 5 igrača u igri i 3 rezervna igrača.
Kada tim ne igra meč u takmičarskom danu, igrači iz tog tima sude u meču druga dva tima.
Svaki tim na meču mora imati kapitena tima. Kapiten učestuje u dogovorima sa sudijama oko biranja strane.
Ako dva tima nose iste uniforme moraju se obeležiti sa trakama u boji na obe ruke.
8.8.1 Runda
Mečevi ALS igraju se u dve runde u trajanju od 15 minuta.
Svaka dobijena runda donosi 3 boda za tim, tim koji izgubi rundu nedobija bodove, nerešeni ishod donosi svakom timu po 1 bod.
8.8.2 Respawn Zone
Respawn zona je pozicija na terenu odakle timovi startuju i gde se vraćaju kada su pogođeni. Na terenu postoje dve respawn zone.
Kada meč počne rezervni igrači nalaze se u respawn zoni svog tima i spremni su svakog trenutka da zamene igrača koji je trenutno u igri.
Izmene se vrše tako što igrač koji je u igri mora da uđe u respawn zonu i tek tada rezervni igrač ima pravo da uđe u igru. Broj izmena je neograničen.
Ukoliko rezervni igrač uđe u teren pre nego što je igrač koji je u igri napustio teren sudija mu izriče kaznu od 2min.
Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, NEPRAVILNA ZAMENA IGRAČA, IZAĐI !”
Za rezervne igrače važi pravilo dok su u respawn zoni kao kada je igrač pogođen, ZABRANJENO je odavanje bilo kakvih informacija učesnicima u igri, niti pokazivanje položaja protivničkih igrača gestikuliranjem! Zabranjeno je bilo kakvo dobacivanje o priznavanju ili nepriznavanju pogotka!
Ukoliko neki od rezervnih igrača prekrši ovo pravilo sudija izriče timsku kaznu sa zadržavanjem u respawn zoni od dva minuta i tu kaznu mora da odradi prvi pogođeni igrač koji dođe u respawn, u ovoj situaciji može se napraviti izmena, ali rezervni igrač može da uđe u igru tek kada istekne 2 minuta.
Sudija jasnim glasom izgovara “TIM KAŽNJEN NA 2 MINUTA, ZBOG KRŠENJA RESPAWN PRAVILA”
Tim može zatražiti od sudija jednom u toku runde “RESPAWN TALK” gde tim dobija 15 sekundi na raspalaganje da iz respawn zone pošalje važne informacije svom timu preko radio veze.
NAPOMENA ZA SUDIJE!
Ukoliko se desi da igrač iz nekog nepredviđenog razloga izlazi iz igre (tehnički problem sa replikom ili opremom) sudija u tom slučaju ne treba da oduzima timski tiket toj ekipi, da bi se ovo pravilo ispoštovalo sudije koje su u igri dužne su da jave sudijama u respawn zoni da igrač izlazi iz igre zbog tehničkog problema.
Ako neki od igrača pokuša da iskoristi ovo pravilo kako bi sačuvao timski tiket tako što bi u situaciji kada je pogođen pred ulazak u respawn zonu rekao da ima tehnički problem sudije mu izriču kaznu isključenja do kraja takmičarskog dana. Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN DO KRAJA TAKMIČARSKOG DANA I 2 MINUTA TIMSKE KAZNE, ZBOG KRŠENJA PRAVILA !” za ovaj prekršaj igraču sledi isključenje bez opomene.
8.9 Bodovni sistem
Na osnovu ostvarenog rezultata na mečevima timovi skuplju bodove koji se unose u tabelu ALS.
Rangiranje na tebeli ide sledećim redosledom: 1)bodovi 2)međusobni skor 3)timski tiketi
8.9.1 Bodovi
U jednom meču tim može sakupiti maksimalno 6 bodova.
Dobijena runda donosi timu 3 boda.
Nerešen rezultat donosi timovima po 1 bod.
Izgubljena runda donosi timu 0 bodova.
8.9.2 Međusobni skor
Kada dva tima na tabeli imaju osvojen isti broj bodova, bolje rangiranje na tabeli odlučuje međusobni skor između ta dva tima. Prednost ima tim koji je osvojio više bodova u njihovim mečevima, ako su jednaki i po tom kriterijumu, sledeći kriterijum koji daje prednost ekipi sačuvani timski tiketi.
Tim koji ima veći broj timskih tiketa u njihovim međusobnim mečevima biće bolje rangiran. Ako su i po ovom kriterijumu jednaki odlučiće generalni zbir timskih tiketa u ALS tabeli koji će tim biti bolje rangriran.
8.9.3 Timski tiketi
Jedan timski tiket = jedan život igrača
Tiketi doprinose kod rangiranja na tabeli, ukoliko imamo situaciju gde dve ekipe dele mesto na tabeli sa istim brojem bodova i imaju isti međusobni skor prednost će imati ekipa koja je sačuvala više timskih tiketa.
Timski tiketi su plastične kartice koje stoje u respawn zoni, oba tima na početku runde imaju isti broj tiketa. Kada se pogođeni igrač vrati u respawn zonu sudija ubacuje tiket u kutiju predviđenu za to. Kada se runda završi prebrojavaju se sačuvani tiketi i upisuju u tabelu.
NAPOMENA ZA IGRAČE I SUDIJE!
Kada istekne predviđenih 15 minuta za rundu igrači se vraćaju u svoje RZ, sudije moraju sačekati da se svi igrači vrate u svoje zone da bi ubacili tikete za eventualno pogođene igrače pred sam kraj runde i tek onda pristupaju prebrojavanju tiketa i stanje upisuju u liste predviđene za to.
8.10 Oprema
ALS pravilnik propisuje ograničenja opreme koja se može koristiti na takmičenju ili koju jedan igrač može nositi za vreme odigravanja meča.
1 primarna replika / 1 sekundarna replika / 1 airsoft granata / 1 dimna bomba / mid-cap okviri
Mitraljezi, DMR replike, snajperi isključeni su u ALS-u.
8.10.1 Štit
Upotreba štita u ALS ligi je dozvoljena.
Dimenzije štita NISU propisane pravilima. Štit mora imati vizir.
Korišćenje štita u ALS, igrač koji igra sa štitom mora koristiti sekundarnu repliku, štit koji poseduje vizir omogućava igraču koji ga koristi da dejstvuje bez otkrivanja tela, može otkriti samo sekundarnu repliku i šaku i tako dejstvovati.
Kada je igrač sa štitom pogođen nosi sa sobom štit u respawn zonu.
Na sam štit mogu se nadograđivati dodaci u vidu svetla koja nisu prejaka da bi zaslepela pritivničke igrače.
8.11. DOPUNSKA PRAVILA I PREPORUKE
8.11.1 Učestvovanje na takmičenju u ALS
Na takmičenju u ALS mogu učestvovati svi klubovi/timovi ili pojedinci koji su napravili tim samo za takmičenje u ALS čiji članovi tima imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
8.11.2 Nošenje oznaka
ZABRANJENO JE nošenje aktivnih vojno/policijskih oznaka kao i oznaka koje vređaju i krše zakon Republike Srbije. Ovo pravilo se odnosi i na nošenje majici i kačketa sa logom VS, SAJ, PTJ… i ostalih jedinica VS i MUP-a.
PREPORUKA: Preporučuje se da svi igrači na takmičenju u ALS nose vidno istaknuta obeležja tima kome pripadaju
Kao i da nose jednoličnu odeću u okviru tima radi boljeg raspoznavanja igrača na terenu.
Ukoliko se takmiče dva tima u međusobnoj borbi a koriste isti izgled odeće biće dodatno obeleženi trakama na rukama radi lakšeg raspoznavanja na terenu.
8.11.3 Verbalni sukobi
Najstrože je zabranjeno bilo kakvo psovanje, vređanje po bilo kojoj osnovi kao i bilo kakav vid verbalnog sukoba.
Igrač koji prekrši ovo pravilo dobija kaznu isključenja od 2 minuta iz igre. Sudija jasnim glasom izgovara “IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG RASPRAVE/VREĐANJA, IZAĐI !”
8.11.4 Kultura igranja – Fair Play
Dužni ste poštovati pravila Fair Play-a!

9. ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

9.1 Kalendar susreta
Svi timovi učesnici takmičenja u ALS moraju poštovati jedinstven kalendar takmičenja u ALS. Ukoliko na dan takmičenja postoji neki Airsoft susret ili MilSim susret na teritoriji Republike Srbije a jedan od timova bi bio usenik tog susreta uz dogovor sa drugim timovima, učesnicima na takmičenju tog dana, to takmičenje (kolo) se pomera za 7 (sedam) dana pre ili posle tog MilSim-a ili Susreta.
9.2 Bezbednost
Susret se mora organizovati u skladu sa pravilnikom o bezbednosti. Ukoliko se utvrdi da nisu svi uslovi iz ovog pravilnika ispunjeni, susret se ne sme održati. Svako otkazivanje takmičenja mora biti zvanično objavljeno.
9.3 Odgovornost
Organizator nije odgovoran za fizičke povrede učesnika ukoliko je teren pravilno obezbeđen i ako je ispoštovan pravilnik o bezbednosti. Organizator takođe nije odgovoran za ličnu svojinu učesnika.
9.4 Hroniranje
Na svakom takmičenjuu ALS se mora izvršiti hroniranje. Takmičenje ne može da počne dok svi igrači ne prođu hroniranje.
9.5 Dužnosti na terenu
Organizator mora biti minimum 1 sat na terenu pre nego što počne takmičenje.
Ostale važne dužnosti:
PRE TAKMIČENJA
– Postavljanje safety zone
– Provera lične bezbednosti (naočare)
– Hroniranje
– Informisanje učesnika o pravilima
POSLE TAKMIČENJA
– Proglašenje kraja takmičarskog dana
– Rešavanje spornih situacija i pritužbi
– Objavljivanje rezultata
– Skupljanje otpada I ostalog smeća

10. KRŠENJA PRAVILA I KAZNE

Na samom takmičenju pravilnik sprovode sudije kao i sprovođenje kaznenih mera protiv igrača koji su ih prekršili.
Na samom danu takmičenja svi kapiteni čine Žalbenu komisiju koja razrešava sporne događaje u skladu sa pravilnikom o takmičenju u ALS.
Igrač može dva puta biti kažnjen u jednom meču na isključenje od 2 minuta, kada je kažnjen drugi put na isključenje od 2 minuta izlazi iz igre i ne može igrati u timu do kraja takmičarskog dana niti biti sudija u suđenju ostalih mečeva tog takmičarskog dana.
Ako igrač završi meč sa jednom ličnom greškom (isključenje na 2 minuta) može igrati u narednom meču.
Za poštovanje i sprovođenje pravila na terenu odgovorne su sudije. Svaki sudija ima pravo prvo da opomene a zatim i da kazni igrača. Pre meča sudije među sobom biraju glavnog sudiju. Glavni sudija je i sudija na meču (igri). NAJSTROŽE JE ZABRANJENO raspravljanje sa sudijom i dovođenje u pitanje izrečene odluke. Kazne koje može sudija da donese su:
1) Opomena
2) Isključenje na 2 minuta iz igre (merenje kazne počinje od trenutka kada igrač uđe u respawn zonu)
3) Isključenje do kraja takmičarskog dana
4) Ukoliko igrač koji je isključen na 2 minuta odlukom sudije, ne želi da napusti igru, sudija je dužan da se konsultuje sa ostalim sudijama i glavnim sudijom, glavni sudija donosi odluku o prekidu meča glasnim i jasnim govorom izriče meru “KRAJ MEČA ZBOG PREKIDA !“ gde tim, čiji igrač se oglušuje o odluku sudije, gubi meč sa maksimalnim rezultatom.
Pre sprovođenja kaznenih mera sudija ima pravo prvo opomenuti igrača da krši pravila igre, pa tek nakon toga kazniti igrača ako nastavi sa kršenjem pravila.
10.1 Lične kazne
1 isključenje na 2 minuta = 1 lična kazna
Igrač koji skupi dve lične kazne na jednom meču, meč podrazumeva dve runde, nema prava da se takmiči u sledećim mečevima tog takmičarskog dana.
Svaka lična kazna upisuje se u timske kazne.
Ako igrač ima dve lične kazne u dva različita meča moze nastupati u trećem meču tog takmičarskog dana.
10.2 Timske kazne
Skupljanje timskih kazni utiče na oduzimanje timskih tiketa.
Kada tim skupi 3 timske kazne kažnjava se sa oduzimanjem 5 timskih tiketa!
Svaka naredna lična tj. timska kazna rezultuje oduzimanjem 5 timskih tiketa!
Spisak opomena:
“IGRAČ JE POGOĐEN, IZAĐI!”
(opomena igraču zbog nepriznavanja pogotka)
“ZABRANJENO JE KORIŠĆENJE ŽIVOG ZAKLONA!”
(opominje igrača kada koristi pogođenog igrača kao zaklon)
“ZABRANJENO JE OBEZBEĐIVANJE ŽIVOG ZAKLONA!”
(opominje POGOĐENOG igrača koji svojim telom obezbeđuje “ŽIVI ZAKLON” igračima u igri)
“ZABRANJENO JE ODAVANJE INFORMACIJA POSLE POGOTKA!”
(opominje POGOĐENOG igrača koji odaje bilo kakve informacije)
“ZABRANJENA JE RASPRAVA/VREĐANJE!”
(opominje igrača zbog svađe, rasprave, vređanja zabranjeno je dobacivanje o priznavanju ili nepriznavanju pogodka)
“BLIND SHOT JE ZABRANJEN!”
(opominje igrača da je BLIND SHOT zabranjen)
“ZABRANJENA JE RAFALNA PALJBA!”
(opominje igrača da je rafalna paljba zabranjena)
“ZABRANJEN JE FIZIČKI KONTAKT!”
(opominje igrača da je fizički kontakt zabranjen ukoliko nije SILENT KILL)
“ZABRANJENO JE IZLAŽENJE IZ TERENA!”
(opominje igrača kada napusti granicu terena)
“NEPRAVILNA ZAMENA IGRAČA!”
(opominje rezervnog igrača kada uđe u igru pre nego što igrač iz igre napusti teren tj. uđe u respawn zonu)
“KRŠENJA GAME MODA!”
(opominje igrača ako predaje rekvizit, nedozvoljeno spušta rekvizit u PZ, puca primarnim oružjem dok nosi rekvizit ili se brani rekvizitom dok je u njegovom posedu)
Spisak kaznenih mera:
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG NE PRIZNAVANJA POGODKA, IZAĐI!
(isključuje igrača zbog nepriznavanja pogotka)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG KORIŠĆENJA ŽIVOG ZAKLONA, IZAĐI!”
(isključuje igrača koji koristi pogođenog igrača kao zaklon)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG ŽIVOG ZAKLONA, IZAĐI!”
(isključuje POGOĐENOG igrača koji svojim telom obezbeđuje “ZIVI ZAKLON” igračima u igri)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG ODAVANJA INFORMACIJA POSLE POGOTKA, IZAĐI!”
(isključuje POGOĐENOG igrača koji odaje bilo kakve informacije)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG RASPRAVE/VREĐANJA, IZAĐI!”
(isključuje igrača zbog svađe, rasprave, zabranjeno je dobacivanje o priznavanju ili nepriznavanju pogodka)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG NEPOŠTOVANJA SILENT KILL PRAVILA, IZAĐI!”
(isključuje igrača BEZ OPOMENE koji glasovno upozori ekipu da je eliminisan iz igre)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG BLIND SHOT-A, IZAĐI!”
(isključuje igrača koji krši ovo pravilo)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG RAFALNE PALJBE, IZAĐI!”
(isključuje igrača koji krši ovo pravilo)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG FIZIČKOG KONTAKTA, IZAĐI!”
(ako igrač napravi fizički kontakt sa protivničkim igračem ukoliko nije SILENT KILL dobija isključenje)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MITUTA, ZBOG IZLASKA VAN TERENA, IZAĐI!”
(isključuje igrača zbog kršenja ovog pravila)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, NEPRAVILNA ZAMENA IGRAČA, IZAĐI!”
(isključuje rezervnog igrača kada uđe u igru pre nego što igrač iz igre napusti teren tj. uđe u respawn zonu)
“IGRAČ ISKLJUČEN NA 2 MINUTA, ZBOG KRŠENJA GAME MODA, IZAĐI !”
(isključuje igrača ako predaje rekvizit, nedozvoljeno spušta rekvizit u PZ, puca primarnom replikom dok nosi rekvizit ili se brani rekvizitom dok je u njegovom posedu)
“TIM KAŽNJEN NA 2 MINUTA, ZBOG KRŠENJA RESPAWN PRAVILA”
(tim dobija kaznu ako iz respawn-a odaju bilo kakve informacije učesnicima u igri, ovu kaznu odrađuje prvi igrač koji uđe u RZ)
“IGRAČ ISKLJUČEN DO KRAJA TAKMIČARSKOG DANA I 2 MINUTA TIMSKE KAZNE, ZBOG KRŠENJA PRAVILA !”
(isključuje igrača do kraja takmičarskog dana ako pokuša tehničkim problemom da sačuva timski tiket i kažnjava tim sa 2 minuta)
“KRAJ MEČA ZBOG PREKIDA !“ ovu odluku donosi glavni sudija na meču
(ukoliko igrač koji je isključen na 2 minuta odlukom sudije, ne želi da napusti igru glavni sudija prekida meč)
– Skidanje zaštitnih naočara za vreme takmičenja je NAJSTROŽIJE ZABRANJENO!
– Pucanje u lica bez zaštite za oči je NAJSTROŽIJE ZABRANJENO!
– Gađanje u igrače koji su van igre a vidno su i propisno obeleženi NAJSTROŽIJE ZABRANJENO!
– Airsoft replikama je NAJSTROŽE ZABRANJENO gađati bilo kakve životinje!
– Gađanje osoba koje su jasno obeležene i nisu učesnici igre je NAJSTROŽE ZABRANJENO!
– U slučajevima da neko nezaštićeno lice stupi na teren, obavezno zaustaviti igru jasnim i glasnim govorom “ZAUSTAVI IGRU”!
– Ukoliko u toku takmičenja dođe do nezgode za koju je potreban medicinski tretman, igru odmah zaustaviti jasnim i glasnim govorom “POVREDA ZAUSTAVI IGRU”
– NAJSTROŽE JE ZABRANJENO raspravljanje sa sudijom i dovođenje u pitanje izrečene odluke!

11. KOMISIJA AIRSOFT LIGE SRBIJE (Komisija ALS)

Komisiju ALS čine predstavnici timova učesnika ALS.
Komisija ALS donosi i menja pravilnik takmičena u ALS konsenzusom.
Komisija ALS raspravlja o žalbama i prigovorima timova koji imaju primedbe na kršenja Pravilnika o takmičenju u ALS na samom takmičenju a nisu zadovoljni sa odlukom koju je na terenu donela Žalbena komisija koju su činili kapiteni timova učesnika tog dana na tom terenu.
Komisija ALS može da isključi tim sa takmičenja u ALS ukoliko je tim ozbiljno prekršio Pravilnik ALS, prilikom odlučivanja predstavnik tima o okome se donosi odluka ne učestvuje u glasanju o odluci o isključenju.
Komisija ALS može da izrekne zabranu suđenja osobi koja je bila u svojstvu sudije na takmičenju, ukoliko je namerno izricala sudske odluke na štetu nekog tima, ne poštujući Pavilnik ALS u svojstvu sudije na samom takmičenju.
Komisija ALS pre početka takmičarske sezone proglašava timove učesnike za tu sezonu.
Komisija ALS prima prijave timova za učešće u takmičenju u ALS u period od mese dana i posle tog perioda objavljuje kalendar, datume takmičenja i mečeve timova u ALS.
Komisija ALS donosi odluku da li teren za takmičenje koji su prijavili timovi ispunjava uslove da se na njemu održava takmičenje u ALS, znači Komisija ALS donosi odluku na kojim terenima se održava takmičenje u ALS.

0 Comments

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Previous reading
Pravila ponašanja i igre za rentere na airsoft terenima
Next reading
7 airsoftera koje morate zapratiti